Đối tác: Công viên Tưởng niệm
Sài Gòn Thiên Phúc

(SAIGON 天福紀念公園 MARKETING PARTNER)

Grand Blessing Section (大福区)

Also known as Grand Blessing Section with the theme of Eden Garden with a statue of Jesus the Savior greeting incoming souls.

Khu Đại Phúc

Khu Đại Phúc có chủ đề là Vườn Địa Đàng của Thiên Chúa Giáo và lấy biểu tượng là Đấng Cứu Thế Giê su dang tay đón các linh hồn.

Xem gói dịch vụ

Các mẫu mộ thiết kế dành cho toàn khu

Bao gồm các mộ đơn tiêu chuẩn và mộ đơn cao cấp, mộ đôi tiêu chuẩn và mộ đôi cao cấp. Các mộ “cao cấp” có thêm họa tiết trang trí nhưng kích thước không thay đổi so với mộ thiết kế tiêu chuẩn.