Đối tác: Công viên Tưởng niệm
Sài Gòn Thiên Phúc

(SAIGON 天福紀念公園 MARKETING PARTNER)

Heavenly Royal Blessing Section (天皇福区)

Located to the right of Main Temple, this section is divided into two serene gardens: Marvelous Teaching Garden and Lotus Garden.

Khu Thiên Hoàng Phúc

Nhìn từ phía ngoài vào, nằm bên phải chánh điện An Lạc Đường, được chia thành 2 khu vườn: Vườn Diệu Pháp và Vườn Liên Hoa.

Nơi đây cũng là phân khu dành cho mộ cải táng.

Các mẫu mộ thiết kế dành cho toàn khu

Bao gồm các mộ đơn tiêu chuẩn và mộ đơn cao cấp, mộ đôi tiêu chuẩn và mộ đôi cao cấp, và mộ cải táng. Các mộ “cao cấp” có thêm họa tiết trang trí nhưng kích thước không thay đổi so với mộ thiết kế tiêu chuẩn.