Đối tác: Công viên Tưởng niệm
Sài Gòn Thiên Phúc

(SAIGON 天福紀念公園 MARKETING PARTNER)

Heavenly Infinity Blessing Section (天万福区)

Bearing the theme of Ksitigarbha who is the bodhisattva of underworld spirits, as well as the guardian of children and patron deity of deceased children.

Khu Thiên Vạn Phúc

Lấy tâm điểm là Huyền Vũ (một trong bốn linh thần của Lão Giáo gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước) phục dưới chân Địa Tạng Vương Bồ Tát là giáo chủ của cõi U Minh và phù độ linh hồn trẻ em.

Các mẫu mộ thiết kế dành cho toàn khu

Bao gồm các mộ đơn tiêu chuẩn và mộ đơn cao cấp, mộ đôi tiêu chuẩn và mộ đôi cao cấp. Các mộ “cao cấp” có thêm họa tiết trang trí nhưng kích thước không thay đổi so với mộ thiết kế tiêu chuẩn.