Giá biểu dịch vụ theo yêu cầu

PRICE LIST FOR PREMIUM SERVICES

Trang web tưởng niệm

Thiết kế trang web và cập nhật các hình ảnh mộ phần của người nhà được chăm sóc định kỳ, cúng tế hàng năm.
Set up 01 personalized memorial website for your love one with continuous update photos and videos of grave care and maintenance works done.

Giá:

US$ 100/ 1 gia đình/ 1 năm
Không giới hạn số người trong gia đình

Liên hệ - Contact

Dịch vụ lập mộ gió

Theo phong tục Việt nam thì lập Mộ gió cho người quá cố không thể tìm được thân xác. Mộ gió lập cho cá nhân hoặc cho nhóm, hoặc cho gia đình. Mộ gió cũng được hưởng các dịch vụ trọn gói chăm sóc và cúng tế định kỳ của Công viên Tưởng niệm.
In Vietnam culture, bodiless graves as a spiritual final resting places for love ones whose bodies were never found. Bodiless graves also receive full-service care and maintenance package.

Giá:

US$ 4,000/ 1 phần mộ
Đã bao gồm đất và công xây dựng. Miễn phí toàn bộ dịch vụ chăm sóc, cúng tế định kỳ.

Liên hệ - Contact

Bốc, cải táng mộ phần

Tư vấn đối với quý khách hàng muốn bốc dời mộ chôn cất ở các khu vực xã, huyện, tỉnh lỵ, thành phố khác về Công viên Tưởng niệm.
*** Giảm giá 40% cho quý khách tự bốc mộ mang đến.
Exhume of bodies from other locations and relocating, reburying at Memorial Park. Take 40% discount if you can handle the exhume and transport bodies.

Giá:

Giảm còn $2,500 nếu quý khách tự bốc mộ mang đến
Đã bao gồm đất và công xây dựng. Dành cho 1 hoặc 2 tiểu sành cải táng. Miễn phí toàn bộ dịch vụ chăm sóc, cúng tế định kỳ.

Liên hệ - Contact

Dịch vụ thăm rửa, tảo mộ

Đối với các phần mộ chôn ở khu vực xã, huyện, tỉnh, thành phố khác. Dịch vụ bao gồm nhổ cỏ, quét dọn sạch sẽ, rửa mộ định kỳ, quét sơn (nếu yêu cầu). Không bao gồm cây cảnh, cúng tế hoặc công việc sửa chữa khác
At your request, staffs in Vietnam perform grass landscaping, weed clearance, cleaning monument and headstone with water (not including any maintenance on monument/headstone).

Giá:

US$ 200/ 1 lần/ 1 năm cho Mộ đơn diện tích dưới 1m50 x 2m50
Mộ lớn, nhiều cây cảnh: tính theo diện tích và khối lượng công việc

Dịch vụ thăm rửa, trồng kiểng, cúng tế định kỳ

Đối với các phần mộ chôn ở khu vực xã, huyện, tỉnh, thành phố khác. Dịch vụ bao gồm nhổ cỏ, quét dọn sạch sẽ, rửa mộ định kỳ. Cộng thêm cắt tỉa cây kiểng, bồn hoa mộ định kỳ, trồng mới nếu cây héo. Cộng với dịch vụ cúng tế: định kỳ (tùy chọn 02 ngày giỗ, Vu Lan hoặc Thanh Minh) theo phong tục địa phương. Không bao gồm công việc sửa chữa khác.
At your request, staffs in Vietnam perform grass landscaping, weed clearance, planting flower bed or small trees twice annually and perform religious prayer rituals twice annually on (selective) anniversary day, in the Mid July festival and/or Qing Ming festival.

Giá:

US$ 500/ 2 lần/ 1 năm cho Mộ đơn diện tích dưới 1m50 x 2m50
Mộ lớn, nhiều cây cảnh: tính theo diện tích và khối lượng công việc
Chủng loại cây kiểng, hoa theo địa phương có mộ

Liên hệ - Contact

Dịch vụ gửi Điện hoa

Gửi Điện hoa chia buồn hay mang Hoa đến viếng mộ người thân.
At your request, staffs in Vietnam can arrange to send condolence flower to the grave of love ones.

Giá

Từ US$ 200/ 1 lần
Tùy chọn thiết kế hoa

Các dịch vụ khác

Được thực hiện theo yêu cầu đặc biệt phục vụ chăm sóc phần mộ người thân. Có quay phim chụp ảnh  lưu hồ sơ.
At your request, staffs in Vietnam can arrange customized solution to care for the graves of your love ones. Video documentation for works done.

Giá:

Tùy vào công việc
Depending on nature of work

Liên hệ - Contact

Giá biểu gói dịch vụ Công viên Tưởng niệm

MEMORIAL PARK STANDARD PACKAGE

Đối với mộ phần tại Công viên Tưởng niệm

Khi quý khách mua mộ phần tại Công viên Tưởng niệm sẽ được hưởng gói dịch vụ cho ngày hạ huyệt chôn cất, xây nấm mộ theo chuẩn, chăm sóc cảnh quan mộ, rửa bảo dưỡng mộ, quản lý, đón tiếp tham quan, cúng tế định kỳ …

Standard services such as burial date arrangement, standardized monument and headstone, grave landscaping and grave cleaning, park operation management, periodic religious rituals are applied to all burial plots and reburial plots of Memorial Park.

Giá:

Từ $4,000 trở lên cho mỗi lô đất chôn cất mộ. Mộ cải táng có giảm giá riêng. Miễn phí vĩnh viễn dịch vụ chăm sóc trọn gói.

Liên hệ - Contact