Bài luyện nghe số 5 – Trích đoạn họp báo ở Nhà Trắng ngày 08 tháng 6 năm 2020

Hướng dẫn:   Bài học đối chiếu lời thoại và mặt chữ. Dưới đây có 03 câu hỏi tương ứng với 03 lời thoại ngắn. Mỗi lời thoại có 03 đáp án. Bạn nghe lời thoại và so sánh với từng đáp án để chọn đáp án đúng nhất. Hãy cùng nhau học nhé.

Bài học

Nghe câu: 10sec 5.2115
Nhấn nút NGHE CÂU để bắt đầu. Bí quyết: nghe nhiều lần cho từng đáp án.
Nghe câu: 15sec 16.8
Nhấn nút NGHE CÂU để bắt đầu. Bí quyết: nghe nhiều lần cho từng đáp án.
Nghe câu: 25sec 35.9555
Nhấn nút NGHE CÂU để bắt đầu. Bí quyết: nghe nhiều lần cho từng đáp án.
Bài học tiếp theo